Termenii si conditiile generale privind prelucreaza datele cu caracter personal

1.ย WEBHRO IT SRL prelucreaza datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, prelucrarea efectuandu-se cu respectarea legislatiei in vigoare, confidentialitatea datelor cu caracter personal si dreptul la viata private fiind garantate.

2.ย Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul incheierii si executarii Contractului. Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator, vor fi prelucrate in scopul executarii prezentului Contract, respectiv pentru prestarea Serviciilor, facturare si incasarea valorii Serviciilor, relatii cu clientii, verificarea si recuperarea debitelor, orice alte prelucrari necesare pentru buna desfasurare a relatiei contractuale.
Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator vor fi dezvaluite persoanelor juridice, autoritatilor si institutiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, in conformitate cu dispozitiile legale.

3.ย Prelucrarea datelor cu caracter personal รฎn scop promotional (marketing). Datele cu caracter personal furnizate, dar si alte informatii furnizate de Beneficiar, prin prezentul contract (cum ar fi: adresa de e-mail, nr. fax, nr. mobil, nr. telefon fix ) vor putea fi prelucrate de WEBHRO IT SRL cu respectarea drepturilor Utilizatorilor, in special a dreptului de informare si opozitie, in urmatoarele

scopuri:
โ€ข remarketing si urmarirea utilizatorilor
โ€ข efectuarea de comunicari comerciale
โ€ข comunicarea privind statusul serviciilor prestate la solicitarea clientului sau cand este considerata o necesitate ( de ex in cazul unei probleme tehnice sau neautorizate ) pentru produsele si serviciile WEBHRO IT SRL .

4.ย Prelucrarea datelor cu caracter personal cu functie de identificare generala. Datele personale cu functie de identificare sunt necesare pentru corecta identificare a clientului/imputernicitului in sistemele de prelucrare ale WEBHRO IT SRL, pentru realizarea operatiunilor facturare, respectiv cele care sunt necesare sau in legatura cu executarea Contractului.

5.ย Drepturile Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate.

Utilizatorul are urmatoarele drepturi privind datele cu caracter personal furnizate:

– dreptul la informare ศ™i acces;
– dreptul de intervenศ›ie asupra datelor;
– dreptul la rectificare;
– dreptul la ศ™tergerea datelor;
– dreptul la restricศ›ionarea prelucrarii;
– dreptul la portabilitatea datelor;
– dreptul de opoziศ›ie ศ™i procesul decizitional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
– dreptul de a depune o plaฬ‚ngere iฬ‚n fatฬฆa autoritaฬ†tฬฆii de supraveghere ANSPDCP – Autoritatea Naศ›ionalฤƒ de Supraveghere a Prelucrฤƒrii Datelor cu Caracter Personal

Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul va inainta catre WEBHRO IT SRL o cerere scrisa, datata si semnata, in atentia responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal, la numarul de telefon 0721200012 sau la adresa de email contact@webh.ro

Call Now Button